Упутство за употребу БИСИС wеб апликације за претраживање

Учитавањем странице за претраживање у интернет браузер, појављује се мени за избор начина претраживања (слика 1). Може се претраживати по једном префиксу или по више префикса. У случају претраге по једном префиксу може се претраживати: по аутору, по наслову, по кључним речима. За претраживање по више префикса укључујући и логичке операторе користи се напредно претраживање. Поред тога, постоји могућност избора језика: Srpski, Српски, Magyar, Slovenský, Română, Pyски, English, као и овог упутства: Упутство за коришћење.


Слика 1.

1. Претраживање по аутору

У овом одељку описано је претраживање по аутору које је исто и за претраживање: по наслову, по кључним речима.

Кликом на линк по аутору, појавиће се поље за унос текста у које је потребно унети име и/или презиме траженог аутора (слика 2). Након уноса потребно је кликнути на дугме Пошаљи, након чега се приказује страница са извештајем о броју пронађених библиографских записа (слика 3). Кликом на дугме Прикажи резултат прелази се на прегледање пронађених записа (Слика 4).


Слика 2.Слика 3.

Преглед пронађених библиографских записа одвија се у три могућа начина: сажети преглед, детаљни преглед и пуни приказ. У сажетом прегледу кориснику се приказују основни подаци из записа. У детаљном прегледу приказује се шири скуп података из записа, док се у пуном приказу приказује целокупан библиографски запис у UNIMARC формату. Избор текућег режима прегледа врши се кликом на дугмад Сажето, Детаљно и Пуни приказ. Слике 4, 5 и 6 илуструју наведена три начина прегледа података за исти скуп пронађених записа.


Слика 4.Слика 5.Слика 6.

У оквиру сва три начина прегледа укупан скуп пронађених записа приказује се у групама од по 5, 10 или 20 записа (по избору корисника). Кретање кроз групе записа одвија се помоћу дугмади Претходна и Следећа. Прелазак на основну страницу за унос новог упита врши се кликом на дугме Нови упит.

Напомена 1: Претраживање подржава равноправност ћириличних и латиничних слова. На пример, број погодака је исти за следеће упите по аутору: андрић, андриц, андрић, андрић и слично.

Напомена 2: Приликом уношења садржаја за претраживање могуће је користити џокер знаке. Постоје два џокер знака: * и ?. Џокер знак * замењује произовљан низ знакова у једној речи а ? замењује један знак.

2. Напредно претраживање

Када се са основне странице (слика 1) изабере линк напредно претраживање приказује се страница за формирање упита који омогућава комбиновање различитих префикса у претраживању, као на слици 7.

За повезивање префикса користе се логички оператори AND, NOT и OR чија значења су редом и, не и или.

Значење логичких оператора

Нека је садржај једног префикса Текст1 а другог Текст2. Тада је:
  1. Оператор AND у упиту Текст1 AND Текст2 повезује два елемента упита на такав начин да издваја оне јединице које поседују први наведени садржај (Текст1), а истовремено поседују и други (Текст2).
  2. Оператор NOT у упити Текст1 NOT Текст2 повезује два елемента упита на такав начин да издваја оне јединице које поседују први наведени садржај (Текст1), а истовремено не поседују други (Текст2).
  3. Оператор OR у упиту Текст1 OR Текст2 повезује два елемента упита на такав начин да издваја оне јединице које поседују први наведени садржај (Текст1), или поседују други (Текст2), а могу и оба.

Слика 7.

Страница за напредно претраживање омогућава комбиновање претраге по највише пет различитих префикса. Избор префикса по коме се врши претрага за дати садржај обавља се помоћу падајућих листа (combo box) на левој страни. Тражени садржај наводи се у оквиру поља која се налазе у истом реду са падајућом листом. Повезивање са осталим елементима упита помоћу логичких оператора обавља се помоћу падајуће листе на десној страни која се налази у истом реду са одговарајућим пољем. Уколико је неко од поља празно, одговарајући префикс се игнорише током претраге.

Пример 1

На Слици 7 дат је пример упита у коме се траже сви библиографски записи за које важи следеће:

Посматрајмо сада поступак уноса овако формираног критеријума претраживања. Први део критеријума односи се на претраживање по аутору. Префикс који означава аутора је Аутор и бира се у првој падајућој листи, као на слици 8.


Слика 8.

У одговарајућем пољу, које се налази у истом реду где и падајућа листа са изабраним префиксом Аутор, уноси се име траженог аутора. У посматраном примеру то је Иво Андрић, као на слици 9.


Слика 9.

Следећи део критеријума претраге у посматраном примеру представља захтев да пронађени записи не садрже текст На Дрини ћуприја као наслов. Негација у овом делу критеријума претраживања представља се оператором NOT, који се бира у падајућој листи са десне стране која се налази у истом реду где и последњи коришћени префикс (у овом случају у првом реду), као на слици 10.


Слика 10.

Избор другог префикса по коме се врши претрага може се обавити у било ком од наредних редова формулара. У примеру, приказаном на слици 11, користи се други ред.


Слика 11.

Потребан садржај префикса Наслов уноси се у пољу у другом реду формулара, као на слици 12.


Слика 12.

Трећи део критеријума претраге односи се на језик библиографске јединице, и представља захтев да то буде српски језик, штампан ћирилицом. Оператор којим се овај део критеријума претраге везује за претходно формирани израз је AND, и он се бира у падајућој листи која се налази у другом реду форме (тј. у оном реду у коме је дефинисан претходни део упита), као на слици 13.


Слика 13.

Избор префикса Језик, који изначава језик библиографске јединице, може се обавити у падајућој листи у било ком реду иза последњег коришћеног. У примеру са слике 14 употребљена је падајућа листа у последњем реду формулара.


Слика 14.

Формирање упита завршава се навођењем садржаја последњег префикса. У овом примеру, тражени садржај је scc, и он се наводи у пољу које се налази у петом реду (тј. у оном реду у коме је изабран одговарајући префикс), као на слици 15.


Слика 15.

Након формирања упита, претраживање се иницира притиском на дугме Пошаљи. Извештај о броју пронађених библиографских записа и њихов преглед у сажетом, детаљном и пуном приказу одвија се на исти начин као и за остале врсте упита (видети претраживање по аутору).

Користећи расположиве префиксе и логичке операторе могуће је формирати сложене упите аналогно претходном примеру. Претраживање по изабраним префиксима омогућава кориснику формирање упита којима се прецизно могу издвојити тражени подаци. За илистрацију овде је наведено неколико упита.

Пример 2

Наћи библиографске јединице којима је аутор Иво Андрић, и није наслов На Дрини ћуприја, и језик библиографске јединице је српски, штампан ћирилицом. Изглед упита је:


Пример 3

Наћи библиографске јединице којима је аутор Иво Андрић или Петар Џаџић, а у наслову се јавља текст На Дрини ћуприја. Изглед упита је:


Пример 4

Наћи библиографске јединице којима је аутор Иво Андрић и наслов гласи На Дрини ћуприја или Знакови поред пута. Изглед упита је: